Εξετάσεις Μαθημάτων Επικ. Καθηγητή κ. Αθ. Στογιαννίδη κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019

 

Πληροφορίες για τις ημερομηνίες εξέτασης καθώς και για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που εξετάζει ο Επικ. Καθηγητής κ. Αθ. Στογιαννίδης κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://athastog.webpages.auth.gr/?page_id=1960