Καθηγητής κ. Ιωαννίδης - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019