Αναπλ. Καθηγητής κ. Τσιρώνης - Εξετάσεις επιλεγομένων μαθημάτων