Εξετάσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2019 στο επιλεγόμενο μάθημα "Αδιάλειπτη λατρεία και Ψαλτήριο"