Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεολογία και Πολιτισμός» - Γ' Εξάμηνο - Προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής τελών φοίτησης