Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεολογία και Πολιτισμός» - Α' Εξάμηνο - Προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής τελών φοίτησης