Ι. Κουρεμπελές: Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας της καθηγήτριας Michaela C. Hastetter