Έναρξη επιλεγομένου μαθήματος 2019-2020 (Κωδ. 2140) «Κοινωνία – Θρησκεία και Δίκαιο»