Καθηγητής κ. Σκαλτσής - ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ (2019-2020)