ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓ. κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

 
Οι παραδόσεις για το επιλεγόμενο μάθημα της Καθηγήτριας κ. Δήμητρας Κούκουρα 2222 «Οι Καππαδόκες Πατέρες, ο Iωάνννης Χρυσόστομος και η Ρητορική Τέχνη» θα αρχίσουν την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 στην αίθουσα Ε' στις 3 μμ.