Ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.