Έναρξη επιλεγομένων μαθημάτων του Καθηγητή κ. Σκαλτσή

Τα επιλεγόμενα μαθήματα του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14-10-2019 ως εξής:
1) "Θεία Λατρεία και Οικολογία" στην Αίθουσα Ε' και ώρες 16:00-18:00
2) "Εισαγωγή στις Λειτουργικές Τέχνες"  στην Αίθουσα Ε' και ώρες 18:00-20:00