Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου

 
Μετά από ομόφωνη  πρόταση του Τμήματος Θεολογίας, η Συγκλητος του ΑΠΘ στην υπ. αριθμ. 3007/30-10-2019 Συνεδρίαση απένειμε ομόφωνα στον Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ, διότι πληροί υπέρ το δέον τα υπό του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.