Έναρξη μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Καθηγήτριας κ. Παπαγεωργίου