Ώρες συνεργασίας Διδασκόντων κατά το χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020