ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ STUDIO TEOLOGICO «LAURENTIANUM» ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ