Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Global Study Program AUTH-CHIBA "Space and Religion"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα (pdf)