Πλήρωση θέσης ΔΕΠ (ΑΡΡ12587) στη βαθμίδα του Kαθηγητή πρώτης βαθμίδας στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ