Μήνυμα του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητή κ. Δημητρίου Κωβαίου

 
Μήνυμα του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητή κ. Δημητρίου Κωβαίου προς τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
(σχετικά με την αξιολόγηση μαθημάτων από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές)

 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των Προέδρων και των μελών των ΟΜΕΑ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, σχετικά με τον νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων και της γόνιμης συζήτησης που είχαμε, σας γνωρίζουμε τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην αξιολόγηση των μαθημάτων.

Συνημμένο θα βρείτε το νέο απλουστευμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που θα συμπληρώνουν οι φοιτητές.

Για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, η ΜΟΔΙΠ προτείνει η αξιολόγηση να γίνεται στην τάξη, σε χρόνο που εσείς θα καθορίσετε, με τη χρήση κινητών συσκευών και χωρίς την παρουσία σας εάν είναι δυνατό. Ενδείκνυται να έχετε ανεβάσει φωτογραφία σας στη σελίδα σας στη ΜΟΔΙΠ, ώστε να εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η περίοδος αξιολόγησης των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο είναι από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου. Σε αυτό το διάστημα οι φοιτήτριες/φοιτητές κάνοντας Είσοδο στη σελίδα https://qa.auth.gr/student μέσω Η/Υ ή κινητών συσκευών (smartphone, tablet, laptop) θα μπορούν να αξιολογούν μόνο μια φορά κάθε μάθημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι μαζί με τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε συγκεκριμένη ημέρα και ώρες, μεταξύ 2/12/2019 και 17/1/2020, κατά την οποία θα είναι διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος μέσω της σελίδας του στη ΜΟΔΙΠ (καρτέλα: Ρυθμίσεις), αφού πρώτα έχετε κάνει Είσοδο. Στην ίδια καρτέλα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μια επιπλέον ερώτηση στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Δυνατότητα επεξεργασίας της καρτέλας "Ρυθμίσεις" έχουν όλοι οι διδάσκοντες του μαθήματος, χωρίς περιορισμό στον αριθμό που μπορούν να το κάνουν.

Εάν δεν οριστούν συγκεκριμένη ημέρα και ώρες διάθεσης του ερωτηματολογίου για κάποιo μάθημα, θα ισχύσει το υπάρχον σύστημα για την ίδια περίοδο (2/12/2019-17/1/2020).

Παρακαλούμε για τη δική σας συμβολή, προκειμένου η αξιολόγηση των μαθημάτων να καταστεί πιο αξιόπιστη και ουσιαστική, καθώς και για τη γνωστοποίηση των αλλαγών-βελτιώσεων στις φοιτήτριες/στους φοιτητές .

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κύριος  στόχος της αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση του διδακτικού μας έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη των φοιτητριών/φοιτητών, και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ
Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας