Αλλαγή Αίθουσας στις 4-12-2019 - κ. Χρυσούλα Παπαδοπούλου