Εξετάσεις Υποχρεωτικού Μαθήματος ΣΤ΄ Εξαμήνου «602 – Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων»

 
Οι εξετάσεις του Υποχρεωτικού Μαθήματος του ΣΤ΄ Εξαμήνου «602 – Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων»
θα πραγματοποιηθούν προφορικά σύμφωνα με το Πρόγραμμα τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου από 09:00 έως και 12:00.
Δεν απαιτείται προηγούμενη δήλωση του Μαθήματος για τη συμμετοχή στις εξετάζσεις.