Εξετάσεις του μαθήματος "802 - Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο" του Αναπλ. Καθηγητή κ. Μαγγιώρου:

 

Οι εξετάσεις του Μαθήματος "802 - Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο" του Η' εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν προφορικά την Τρίτη 21 Ιανουαρίου από 10.30 ως 14.00 στο γραφείο 05 (ισόγειο της Θεολογικής Σχολής).

Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.