Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το ΠΠΣ και την ΕΚΜΣ του Τμήματος Θεολογίας - Αναθεωρημένη έκδοση