Καθηγητής κ. Μούρτζιος - «Ερμηνεία ποιητικών και προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από τα κείμενα των Εβδομήκοντα»