Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Προκήρυξη δέκα θέσεων υποτροφιών με διαγωνισμό

 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό (σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του  «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 08/03/2020.
 
Σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ (pdf)