Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "Διακόνισσες: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον"