Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Θα σας παρακαλούσαμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων.
 
Σας ευχαριστούμε
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες.
 
 
Με εκτίμηση,
 

Triantafyllidou Chrysoula
Department of European Educational Programmes
Aristotle University of Thessaloniki
Administration Building,
University Campus
GR 54124 Thessaloniki
tel: +30 2310 991336
fax: +30 2310 995292
e-mail:citriant@ad.auth.gr