Η Υμνολογία της Μ. Εβδομάδος - Ένα επίκαιρο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Α.Π.Θ.