Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών ΣΤ' εξαμήυου

 
Τα μαθήματα της Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών του ΣΤ εξαμήυου θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος.

Β. Μητροπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής
Τμημα Θεολογίας