Ανακοίνωση ΣΝΕΓ - Mαθήματα EΕ 2020 αλλοδαπών φοιτητών