ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020