Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής του επιλεγόμενου μαθήματος Πληροφορικής ‘Συνιστώσες Πληροφορικής: Κυβερνητική, Ρομποτική & Βιοτεχνολογία - Γραφική απεικόνιση Πληροφορίας’ του Επ.Καθ.Ν.Μυρίδη για το εαρινό εξάμηνο 2020

 
Το επιλεγόμενο μάθημα του Επ.Καθηγητή Ν.Μυρίδη ‘Συνιστώσες Πληροφορικής: Κυβερνητική, Ρομποτική & Βιοτεχνολογία - Γραφική απεικόνιση Πληροφορίας’ θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα αντί Τρίτης, την ίδια ώρα 2μμ, κατά το εαρινό εξάμηνο.