Εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Πρυτανικές Αρχές Α.Π.Θ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δύναται να γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία».

Σε σχετική επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη (16.3.2020) αναφέρεται ότι «οι διδάσκοντες οφείλουν να αξιοποιήσουν το διάστημα έως 24.3.2020, προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και την πλήρη μετάπτωση σε ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να μην χαθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο».

Με βάση τις παραπάνω οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνέχεια προηγούμενης (από 12.3.2020) επιστολής μας, παρακαλούμε όλες/όλους τις/τους συναδέλφους να προετοιμαστούν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων τους, μέχρι την 24η Μαρτίου. Το ΚΗΔ είναι στη διάθεσή σας για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού.

Επίσης, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη επιστολή μας, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τους Διευθυντές Τομέων να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες για τη μαζική συμμετοχή των διδασκόντων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους εκατοντάδες συναδέλφους που ήδη πραγματοποιούν τις παραδόσεις των μαθημάτων τους εξ αποστάσεως.

Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, επιθυμία και προσπάθειά μας είναι με τη βοήθεια όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, να μην χαθεί το εξάμηνο σπουδών, προς όφελος των χιλιάδων φοιτητών και των οικογενειών τους.

Η ακαδημαϊκή χρονιά συνεχίζεται κανονικά. Η χρήση των τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να γίνει πράξη από όλες και όλους μας, για να κερδηθεί το στοίχημα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020.

 

Οι Πρυτανικές Αρχές