Ενημέρωση σχετικά με θέματα τηλεκπαίδευσης - Πρυτανικές Αρχές Α.Π.Θ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη:

Oι Πρυτανικές Αρχές ευχαριστούν τους συναδέλφους του Τμήματος Πληροφορικής της ΣΘΕ και ιδιαίτερα τα μέλη του κ.κ. Σταύρο Δημητριάδη, καθηγητή (sdemetri@csd.auth.gr) και Θρασύβουλο-Κωνσταντίνο Τσιάτσο, αν. καθηγητή (tsiatsos@csd.auth.gr) , οι οποίοι δήλωσαν ότι βρίσκονται στην διάθεση του ΑΠΘ και του ΚΗΔ, συμβουλεύοντας με τις ειδικές γνώσεις τους και την τεχνογνωσία που διαθέτουν αναφορικά με την τηλεκπαίδευση, όσους συναδέλφους το επιθυμούν.

Πρυτανικές Αρχές Α.Π.Θ.