Ενημέρωση Erasmus+ 17/03/2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω ενημέρωση που έχει σταλεί στους φοιτητές Erasmus του Α.Π.Θ., που έχουν ενεργή σύμβαση και πιθανόν να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Η ενημέρωση αυτή έχει προωθηθεί και στους Συντονιστές ECTS όλων των Τμημάτων, ενώ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας https://eurep.auth.gr/el/node/1945.

Ως προς το σημείο 3, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, για την διευκόλυνση των επανεγγραφής των φοιτητών που ακύρωσαν την μετακίνησή τους, δε θα πρέπει να απαιτείται, προς το παρόν, η επιβεβαίωση της ακύρωσης από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αλλά θα ζητείται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος σχετική υπεύθυνη δήλωση από το φοιτητή με ρητή αναφορά στην ακύρωση της μετακίνησης Erasmus.

Με εκτίμηση,

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

 

Ιωάννα Γεωργιάδου

 

---------------------------------------------------------------------------

 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.

Αγαπητές φοιτήτριες/ αγαπητοί φοιτητές,

Σε απάντηση πλήθους μηνυμάτων που λαμβάνουμε από φοιτητές Erasmus που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας, οι οποίες με τη σειρά τους συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών διπλωματικών αποστολών ανά χώρα είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html .

Επίσης, σχετικά με την αποδοχή ή όχι

  • της παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρουν πλέον πολλά από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα που έχουν αναστείλει τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες, στην περίπτωση των μετακινήσεων για σπουδές
  • της δυνατότητας τηλεργασίας για την περίπτωση των μετακινήσεων για πρακτική άσκηση,

και κατόπιν εκ νέου επικοινωνίας μας με την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

  1. Εφόσον τα συγκεκριμένα διαδικτυακά μαθήματα θα σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών σας που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης, και θα οδηγήσουν στην εξέτασή τους και στην απονομή Transcript of Records στο τέλος του εξαμήνου, τότε η μετακίνησή σας θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής σας ή όχι στη χώρα υποδοχής.
  2.  Εφόσον η τηλεργασία επιτρέπει την πραγματοποίηση της πρακτικής σας άσκησης, και τα αποτελέσματά της συμπεριληφθούν στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης, τότε η μετακίνησή σας θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής σας ή όχι στη χώρα υποδοχής
  3. Τα διαδικτυακά μαθήματα/η τηλεργασία δεν γίνονται αποδεκτά στην περίπτωση ρητής ακύρωσης της μετακίνησης από την πλευρά του μετακινούμενου. Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο Τμήμα του Α.Π.Θ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει τη δυνατότητα εγγραφής του μετακινούμενου εκ νέου στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στο Α.Π.Θ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εντολή Πρύτανη,

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ιωάννα Γεωργιάδου

 

    

 

Ioanna Georgiadou

Institutional Coordinator /Head of the Department of European Educational Programmes

Erasmus+ International & Erasmus+ Projects

Aristotle University of Thessaloniki

University Campus

GR 54124 Thessaloniki

tel: +30 2310 995293

fax: +30 2310 995292

e-mail:ioan@auth.gr

https://eurep.auth.gr/en

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusAUTh

Promo Video: https://www.youtube.com/watch?v=yIOFCzAv5Nk