Εξ αποστάσεως Μαθήματα Τμήματος Θεολογίας - Σχετικές Ανακοινώσεις

 

Εξ αποστάσεως Μαθήματα Τμήματος Θεολογίας - Σχετικές Ανακοινώσεις μελών Δ.Ε.Π. - Ε.Ε.Π. - Ε.ΔΙ.Π. (κατ΄αλφαβητική σειρά)

Η ημερομηνία μέσα στην παρενθεση αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήψης και ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Οι παρακάτω ανακοινώσεις είναι σε μορφή  αρχείου pdf. Θα μπορούσατε να διαβάσετε την ανακοίνωση, πατώντας πάνω στο όνομα του αρχείου.
 

 

1) Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (3-4-2020)
 

1) κ. Αμοιρίδου (18-3-2020)

1) κ. Αμοιρίδου (29-3-2020)

2) κ. Αραμπατζής (17-3-2020)

3) κ. Ατματζίδης (20-3-2020)

3) κ. Ατματζίδης (23-3-2020)

4) κ. Βαλαής (30-3-2020)

5) κ. Γαλάνης (7-4-2020)

6) κ. Γκουτζιούδης (1-4-2020)

7) κ. Ευαγγέλου (17-3-2020)

7) κ. Ευαγγέλου (30-3-2020)

7) κ. Ευαγγέλου (7-5-2020)

8) κ. Ζιάκα (26-3-2020)

8) κ. Ζιάκα (8-4-2020)

9) κ. Ιωαννίδης (17-3-2020)

10) πρωτ. Β. Καλλιακμάνης (23-3-2020)

10) πρωτ. Β. Καλλιακμάνης (27-3-2020)

10) πρωτ. Β. Καλλιακμάνης (5-4-2020)

11) κ. Κόλτσιου - Νικήτα (24-3-2020)

12) κ. Κουρεμπελές (26-3-2020)

13) κ. Κυριατζή (6-4-2020)

14) κ. Μαγγιώρος (17-3-2020)

15) κ.Μητροπούλου (29-3-2020)

16) κ. Μούρτζιος (17-3-2020)

16) κ. Μούρτζιος (23-3-2020)

17) κ. Μυρίδης (20-3-2020)

18) κ. Παναγιωτόπουλος (23-3-2020)

18) κ. Παναγιωτόπουλος (23-3-2020)

18) κ. Παναγιωτόπουλος (28-3-2020)

18) κ. Παναγιωτόπουλος (5-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (26-3-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (27-3-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (1-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (2-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (11-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (12-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (26-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (30-4-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (4-5-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (6-5-2020)

19) κ. Παπαγεωργίου (15-5-2020)

20) κ. Παχής (18-3-2020)

21) κ. Πυροβολάκη (26-3-2020)

22) κ. Ράντζου (19-3-2020)

22) κ. Ράντζου (22-3-2020)

22) κ. Ράντζου (31-3-2020)

22) κ. Ράντζου (6-4-2020)

23) κ. Σιάσος (26-3-2020)

24) κ. Σκαλτσής (24-3-2020)

25) κ. Σταμούλης (21-3-2020)

26) κ. Στογιαννίδης (18-3-2020)

27) κ. Τσιρώνης (20-3-2020)

27) κ. Τσιρώνης (26-3-2020)

27) κ. Τσιρώνης (1-4-2020)

27) κ. Τσιρώνης (11-4-2020)

27) κ. Τσιρώνης (23-4-2020)

27) κ.Τσιρώνης (30-4-2020)

27) κ. Τσιρώνης (6-5-2020)

27) κ. Τσιρώνης (15-5-2020)

28) κ. Τσιρώνης (23-5-2020)

28) κ. Τσομπανίδης (20-3-2020)

28) κ. Τσομπανίδης (27-3-2020)

29) κ. Υφαντής (17-3-2020)

30) κ. Παπαδοπούλου (24-3-2020)

31) κ. Αθανασιάδης (24-3-2020)

31) κ. Αθανασιάδης (29-3-2020)

32) κ. Τζιερτζής (27-3-2020)

33) κ. Χουβαρδά (19-3-2020)

34) κ. Μπισσάρας (6-4-2020)

35) κ. Ρίμα Γαζάλε/ Αραβικά (8-4-2020)

36) κ. Rouzbehani/ Περσικά (8-4-2020)