Υποτροφίες - Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Οικονομική ενίσχυση από τά έσοδα της Δωρεάς "Στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας-Καζαμία Τσέρνου" (pdf)

Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου (pdf)

Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα (pdf)

Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα (pdf)

Χορήγηση υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου (pdf)

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα κληρονομίας Κων/νου  Παπαϊωάννου (pdf)

Πρόσκληση οικονομικής ενίσχυσης κληροδοτήματος Τηλ. Τζιβόγλου (pdf)

Πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα κληροδοτήματος Κων. Κατσέα (pdf)

Χορήγηση χρηματοδότησης κληροδοτήματος Ιωάννη Τσατσαρώνη (pdf)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (21.2.2021)

Πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)

Σπουδές στην Ολλανδία

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ Σπουδές 2021-2022

Διαδικτυακή Έκθεση για τις Σπουδές στη Γαλλία, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

Χορήγηση  100 υποτροφιών σε προπτυχιακσύς/ες φοιτητες/τριες του Α.Π.Θ.

Πρόσκληση συμμετοχής στο 4th ASEF Young Leaders Development Summit on Sustainable Development in a postCOVID-19 world

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (31.3.2021)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 (20.2.2021)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master's Programme in Human Rights and Democratisation"

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ (28.2.2021)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (FELLOWSHIP) ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ (15.11.2020)

EΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ & AΛΛΑΓΉ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - Επέκταση των επιλέξιμων χωρών για το MOPGA 3  (Ημ. ανακοίνωσης 9-4-2020)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ. (Προθεσμία 15.4.2020) (Ημ. ανακοίνωση 6-4-2020)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN" (Ημ. ανακοίνωσης 6-4-2020)

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (Ημερομηνία ανακοίνωσης 12-3-2020)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (6.4.2020) (Ημερ. ανακοίνωσης 12-3-2020)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ (Ημερ. ανακοίνωσης 27-2-2020)

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου (Ημερ. ανακοίνωσης 26-2-2020)
Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου - Προυποθέσεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (Ημ. ανακοίνωσης 26-2-2020)
Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα- Προυποθέσεις

Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη (Ημ. ανακοίνωσης 26-2-2020)

Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019 (Ημ. ανακοίνωσης 26-2-2020)
Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019 - Προυποθέσεις

Προκήρυξη μίας Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζοπούλου ΙΚΥ (Ημερ. ανακοίνωσης 19-2-2020)
Δελτίο τύπου

Αίτηση

ΙΚΥ - Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό (Ημερ. ανακοίνωσης 14-2-2020)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JAUW) (Ημερ. ανακοίνωσης 5-2-2020)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (5.6.2020) (Ημερ. ανακοίνωσης 5-2-2020)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (1.4.2020)  (Ημερ. ανακοίνωσης 4-2-2020)

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Προκήρυξη δέκα θέσεων υποτροφιών με διαγωνισμό

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (5/2 έως 5/4 2020)   (Ημ. ανακοίνωσης 3-1-2020)

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών (Ημ. ανακοίνωσης 9-10-2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (Ημ. ανακοίνωσης 26-8-2019)