Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ παραμένει κλειστή για το κοινό από τις 11.3.2020

Η ενημέρωση όμως δεν σταματά και μπορείτε να περιηγείστε στα κάτωθι:

https://www.lib.auth.gr/el/covid19

Το διδακτικό προσωπικό ΑΠΘ μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά βιβλία από τις παρακάτω συλλογές για την υποστήριξη των εξ απόστασης διαλέξεων: https://www.lib.auth.gr/el/covid19lit

Πολλοί εκδότες, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των ερευνητών και του κοινού, διαθέτουν ελεύθερα άρθρα σχετικά με την πανδημία Covid19. Μάλιστα ανοίγουν και άλλο υλικό για να διευκολύνουν γενικά την έρευνα, καθώς οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αναστέλλουν την παροχή υπηρεσιών με φυσική παρουσία: https://www.lib.auth.gr/el/covid19lit

Διαβάστε λογοτεχνικά βιβλία από: https://www.lib.auth.gr/el/covid19lit

και παρακολουθείτε για νεότερα την ιστοσελίδα: https://www.lib.auth.gr/el/covid19lit_2020

Αικατερίνη Νάστα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Katerina Nasta
Library Director
Central Library Aristotle University of Thessaloniki
email: nasta@lib.auth.gr
Phone: 2310995325,2310995345
Fax: 2310995322