ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ

Οι φοιτητές του Στ' Εξαμήνου και όσοι από προηγούμενα έτη οφείλουν το μάθημα της Ομιλητικής θα εξεταστούν από το νέο διδακτικό εγχειρίδιο: Δήμητρα Α. Κούκουρα, Το κήρυγμα της Εκκλησίας και η διαμόρφωσή του. Ομιλία-Λόγος, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2019. Η ύλη που μέχρι τώρα έχει διδαχτεί και η εξεταστέα στο τέλος προέρχονται από αυτό και μόνον το καινούριο εγχειρίδιο. Τα παλαιότερα δεν καλύπτουν τη νέα ύλη. Γι αυτόν τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα πρέπει να δηλωθεί στον ΕΥΔΟΞΟ.Οι φοιτητές του Η'εξαμήνου και οι επί πτυχίω παρακαλούνται να το προμηθευθούν με δική τους πρωτοβουλία  barbounakisbabis@yahoo.gr