Ανακοίνωση του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παχή

 

Θεσσαλονίκη, 12.04/2020

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

σχετικά με το βιβλίο που θα πάρετε από τον ΕΥΔΟΞΟ 

για το μάθημα μου στο Β΄Εξάμηνο θα ήθελα να σας 

ενημερώσω τα παρακάτω:

Το μάθημα που θα πρέπει να αναζητήσετε είναι:

 

208: Θεωρία και Μεθοδολογία της θρησκείας στον

αρχαίο και σύγχρονο κόσμο.

 

ΒΙΒΛΙΟ: Παναγιώτης Παχής, Δήμητρος Δωρεαί. Θρησκεία,

Εύρεση, Οικονομία στην Αρχαία Ελλάδα, Θεσσαλονίκη:

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2018.

 

ΥΣΤ. Ακολουθεί μήνυμα με υπόδειξη Εκδοτικού Οίκου 

(Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας) για περαιτέρω 

υποδείξεις.