Ο Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας κ. Χρ. Σταμούλης μέλος του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ.