Σύσταση Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο ΑΠΘ

 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας

Με αφορμή τις νέες συνθήκες εκπαίδευσης που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊoύ και με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας  σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ανακοινώνουν τη σύσταση Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Η υπηρεσία θα έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των διδασκόντων σε εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Σταδιακά η υπηρεσία αποσκοπεί στη δημιουργία αποθετηρίου καλών πρακτικών, στην επικοινωνία των διδασκόντων για ανταλλαγή απόψεων μέσω χώρου συζήτησης  (forum), στη διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων, στην αξιολόγηση, τον έλεγχο και την προώθηση νέων εργαλείων ΤΠΕ για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δικτύωση με άλλες αντίστοιχες δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η υπηρεσία θα παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, μέσω του email digital-learning@auth.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 2310992000. Το σχετικό υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας https://it.auth.gr/el/academicSupport/diglearn 

Με εκτίμηση

--
Οι Πρυτανικές Αρχές