ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ