Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Τμήματος: Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Ευαγγελία Αμοιρίδου

Διευθυντής Τομέα Α’:  Παναγιώτης Παχής

Διευθυντής Τομέα Β’:  Παναγιώτης Υφαντής

Διευθυντής Τομέα Γ’:  Στυλιανός Τσομπανίδης

Διευθυντής Τομέα Δ’:  Παναγιώτης Σκαλτσής

Διευθυντής Τομέα Ε’: Νίκη Παπαγεωργίου

Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π: Ε. Αναστασίου

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.: Ν. Ρόσιος