Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Τμήματος: Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Ευαγγελία Αμοιρίδου

Διευθυντής Τομέα Α’:  Μόσχος Γκουτζιούδης

Διευθυντής Τομέα Β’:  Χρήστος Αραμπατζής

Διευθυντής Τομέα Γ’:  Χρυσόστομος Σταμούλης

Διευθυντής Τομέα Δ’:  Βασιλική Μητροπούλου

Διευθυντής Τομέα Ε’: Χρήστος Τσιρώνης

Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π: Ε. Αναστασίου

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.: Ν. Ρόσιος