Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Τμήματος: Παναγιώτης Σκαλτσής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Χαράλαμπος Ατματζίδης

Διευθυντής Τομέα Α’:  Μόσχος Γκουτζιούδης

Διευθυντής Τομέα Β’:  Φώτιος Ιωαννίδης

Διευθυντής Τομέα Γ’:  Στυλιανός Τσομπανίδης

Διευθυντής Τομέα Δ’:  Βασιλική Μητροπούλου

Διευθυντής Τομέα Ε’: Νίκη Παπαγεωργίου

Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π: Ε. Αναστασίου

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.: Ι. Μπουζιανάς