ΟΜΕΑ

 

OMEA  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. 2019-2020 αρ. Συν. 1/10-9-2019

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛ. . ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ