Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ