Εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος της κ. Ν. Παπαγεωργίου, «Φύλο, Θρησκεία, Πολιτική»