Σημαντική Ανακοίνωση για την εξέταση του Υποχρεωτικού Μαθήματος «Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών»

Το Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. στην τελευταία του Συνεδρίαση αποφάσισε ύστερα από αίτημα της Επίκ. Καθηγήτριας να αναθέσει τη διενέργεια των εξετάσεων του Υποχρεωτικού Μαθήματος «Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών» στον Αναπλ. Καθηγητή Ηλ. Ευαγγέλου και τον Ε.ΔΙ.Π. Αθ. Αθανασιάδη.
Η εξέταση του Υποχρεωτικού Μαθήματος θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του Κουίζ την Παρασκευή 17 Ιουλίου μεταξύ 10 και 11 π.μ. μέσω της σελίδας Elearning του Μαθήματος.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ένα ενδεικτικό Κουίζ για την εξάσκηση των ενδιαφερομένων θα αναρτηθεί σύντομα στη σελίδα Elearning του Μαθήματος.
Όπως γνωρίζετε πρόσβαση στη σελίδα Elearning του Μαθήματος έχουν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό όσοι έχουν δηλώσει το Μάθημα.

Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη.
Από το βιβλίο του Καθηγητή Δημ. Γόνη, Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, 3η έκδοση, εκδ. Αρμός 2001, μόνο τις ακόλουθες σελίδες: Βουλγαρική Εκκλησία: 7-69, 82-105, 107-145, 155-164. Σερβική Εκκλησία: 175-211, 221-280.