Ενημέρωση για την εξέταση του μαθήματος του ΣΤ΄ εξαμήνου 606: «Οικουμενική Κίνηση»