Ανακοίνωση εξάμηνης παράτασης σπουδών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες